Dirgahayu Tuanku Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

Dirgahayu Tuanku Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Sempena Sambutan Hari Keputeraan Rasmi Baginda Yang Di-Pertuan Agong.

Write a comment